ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMANT PROFESIONAL DE STAT 2023-2024

În atenția absolvenților de clasa VIII 2022-2023.

ACTUALIZARE 13 06 2023

INFORMAȚII DESPRE ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PROFESIONAL 2023-2024

Accesati link- ul pentru Informare – Admitere Invatamant Profesional de Stat 2023-2024

 

========================================================================

 • OFERTA EDUCATIONALA 2023-2024- INV PROFESIONAL DE STAT/ zi

-inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care au oferte educationale pentru inv profesional, pe baza fisei de inscriere in inv profesional

-oferta unitatii noastre scolare este de:

-COD 587/ 1 clasa / 24 elevi+ LOC RROM, la Domeniul; AGRICULTURA  cu  Specializare; AGRICULTOR CULTURI DE CAMP

-COD 597/ 1 clasa / 24 elevi+ LOC RROM, la Domeniul;COMERT cu Specializare; COMERCIANT-VANZATOR

ETAPA I

 •  3-7 iulie 2023

-completare fisa inscriere si eliberare la cererea elevului/parintelui/reprezentant legal (medii generale de absolvire, note si medii evaluare nationala),

-pentru candidatii care au sustinut si promovat probe de verificare a cunostintelor de lb moderna sau materna, se vor anexa la fisa de inscriere si rezultatul acestor probe

-fisa de inscriere se elibereaza doar o singura data

-in aceasta perioada nu se va elibera fisa de inscriere elevilor cu situatia neincheiata, corigenti, repetenti

 • 7 IULIE 2023

afisarea listelor cu candidatii inscrisi in inv profesional

in cazul cand locurile ocupate depasesc pe cele din oferta, exista posibilitatea evaluarii situatiilor scolare/note medii gen/ev_nat -disciplina matematica, ale absolventilor de clasa VIII inscrisi in clasa IX profesionala-acestea fiind probe suplimentare/eliminatorii (care vor fi anuntate in timp real)

 • 10-11 iulie 2023-sesiune de preselectie pentru candidatii care opteaza aceasta

-proba de preselectie conform graficului afisat , daca e cazul

 • 10-11 iulie 2023-sesiune de preselectie pentru candidatii care opteaza aceasta

-comunicarea rezultatelelor urmare preselectiei sustinute- afisata zilnic la unitatea scolara-cu candidatii respinsi, pentru a facilita inscrierea in urmatoarea optiune/etapa a acestora.

 • 10-12 iulie 2023-sesiune de preselectie pentru candidatii care opteaza aceasta

-ridicarea fiselor de inscriere daca se solicita aceasta de catre candidati

-trecerea la optiunea 2 de calificare, in cazul respingerii la optiunea 1 de calificare

-retragerea/ renuntarea fiselor candidatilor, creeaza locuri noi pentru candidatii ramasi nerepartizati pe opt de specializare/calificare

-inscrierea candidatilor respinsi sau a celor care nu  au depus fisa de inscriere anterior

-nu pot fi inscrisi candidatii cu situatie scolara neincheiata, corigenti, repetenti

 • 12 iulie 2023

-actualizarea si afisarea ofertei educationale in timp real cat si altor informatii, ref la preselectie admitere otiuni de specializare.

-transmiterea catre comisia judeteana de admitere a nr de candidati inscrisi pentru fiecare calificare profesionala

 • 13 iulie 2023

-desfasurarea probei de admitere suplimentara/daca e cazul depasirii nr de locuri din oferta cf grafic afisat

 • 14 iulie 2023

-depunere contestatii probe suplimentare la unitatea la care s a desfasurat proba

rezolvarea contestatiilor

-afisarea rezultatelor

-calcularea mediilor finale de admitere de catre comisie

-transmiterea rezultatelor cu candidatii admisi/respinsi  la comisia de judet Tm/ B

-validarea comisiei judetene a rezultatelor primite de la unitatile scolare si transmise catre unitati scolare

-afisarea la unitatile scolare a listelor cu candidatii admisi/respinsi in inv prof de stat

-afisarea precizarilor privind depunerea dosarelor de inscriere

-ridicarea fiselor de catre candidatii respinsi

-se precizeaza ca dupa confirmarea si depunerea dosarelor candidatilor admisi, in urma locurilor ramase libere se vor re/distribui candidatii ramasi neinscrisi- intr o sedinta publica(ISJ) la care acestia vor participa

 • 15-16 iulie 2023

-ridicarea fiselor de inscriere a candidatilor respinsi de la unitatile sc unde  si au depus candidatura

candidatii respinsi la etapa 1 de admitere in inv.profesional de stat se pot inscrie in etapa 2 inv prof/dual/liceal

17-20 iulie 2023

-depunerea dosarelor de inscriere la unitatile sc unde au fost admisi in inv profesional

-candidatii care isi retrag fisele/ nu depun dosarele isi pierd locul iar pe aceste locuri se pot inscrie in ordinea rezulatelor  de admitere obtinute, urmatorii candidati care n au fost admisi pana atunci. Conditie; depunere dosar in termenul calendarului.

 • 20 iulie 2023

-transmiterea  la ISJ Tm a locurilor ramase neocupate, dupa finalizarea depunerii dosarelor candidatilor admisi

ETAPA II

 •  25-27 iulie 2023

-completare fisa inscriere si eliberare la cererea elevului/parintelui/reprezentant legal (medii generale de absolvire, note si medii evaluare nationala),

-pentru candidatii care au sustinut si promovat probe de verificare a cunostintelor de lb moderna sau materna, se vor anexa la fisa de inscriere si rezultatul acestor probe

-fisa de inscriere se elibereaza doar o singura data

-inscrierea candidatilor care nu au participat la etapa 1 de admitere inv prof de stat

-in aceasta perioada nu se va elibera fisa de inscriere elevilor cu situatia neincheiata, corigenti, repetenti

 • 27 IULIE 2023

afisarea listelor cu candidatii inscrisi in inv profesional

in cazul cand locurile ocupate depasesc pe cele din oferta, exista posibilitatea evaluarii situatiilor scolare/note medii gen/ev_nat -disciplina matematica, ale absolventilor de clasa VIII inscrisi in clasa IX profesionala-acestea fiind probe suplimentare/eliminatorii (care vor fi anuntate in timp real)

 • 28 iulie 2023-sesiune de preselectie pentru candidatii care opteaza aceasta, daca e cazul

-proba de preselectie conform graficului afisat , daca e cazul

-comunicarea rezultatelelor urmare preselectiei sustinute- afisata zilnic la unitatea scolara-cu candidatii respinsi, pentru a facilita inscrierea in urmatoarea optiune/etapa a acestora.

-rezultatele la preselectie nu pot fi contestate

-eliberarea fiselor de inscriere a candidatilor respinsi

-rezolvarea cazurilor speciale, dupa etapa 2 a de catre comisia ISJ TM

-repartizarea pe a doua optiune de calificare, daca a existat aceasta optiune

 

 • 31 iulie 2023-sesiune de preselectie, daca e cazul

-28-31 iulie perioada sustinere evaluare  mediiev nat/matematica-calcul admitere, in cazul depasirii nr de locuri existente

-afisarea rezultatelor admiterii

 • 1 august 2023

-depunerea contestatiilor

-rezolvarea contestatiilor

-afisarea rezultatelor calculate de comisie a mediilor finale de admitere

-actualizarea si afisarea ofertei educationale in timp real cat si altor informatii,

-transmiterea catre comisia judeteana de admitere ISJ TM, a nr de candidati inscrisi pentru fiecare calificare profesionala

 • 2 august 2023

-validarea comisiei judetene a rezultatelor primite de la unitatile scolare si transmise catre unitati scolare

-afisarea la unitatile scolare a listelor cu candidatii admisi/respinsi in inv prof de stat

-afisarea precizarilor privind depunerea dosarelor de inscriere

-ridicarea fiselor de catre candidatii respinsi/care nu depun dosarul

 • 3-4 si 7 august 2023

-depunerea dosarelor de inscriere a candidatilor admisi

-nedepunerea dosarelor candidatilor admisi, rezulta locuri ramase libere, care se vor re/distribui candidatilor ramasi neinscrisi

 *  7 august 2023

-transmiterea catre comisia judeteana de admitere ISJ TM, a nr de candidati inscrisi si nr de locuri neocupate pentru fiecare calificare profesionala

-organizarea de probe de preselectie in cazul neocuparii locurilor din oferta educationala

ETAPA III- Redistribuiri pe locuri libere. Rezolvare cazuri speciale de catre COMISIA JUD.ISJ TM

 • 8 august 2023

-afisarea de catre comisia judeteana Isj Tm a locurilor libere cat si aprogramului de redistribuire(ore/zile) pentru rezolvarea cazurilor speciale si ocuparea locurilor libere

*8-9 august 2023- Grafic

-repartizarea candidatilor pe locuri libere si rezolvarea cazurilor speciale

10 august 2023

-afisarea la unitatile scolare a candidatilor inmatriculati si a locurilor ramase libere, dupa depunerea dosarelor/rezolvarea cazurilor speciale prin comisia judeteana ISJ Timis

-transmiterea de catre ISJ Tm catre ME,

-confirmarea incheierii operatiunii specifice in aplicatia informatica

Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna- in cazul in care absolventii VIII doresc sa se inscrie la alte unitati scolare care:

-au oferta educationala, clase cu predare in limba minoritatilor nationale sau clase bilingve/ lb moderne

 • Pentru candidatii interesati din inv prof, calendarul este urmatorul:
 • 10-12 mai 2023-eliberarea/ridicarea fiselor de inscriere de catre candidati (se va utiliza acelasi model anexa/FISA pentru INV PROF, precum pentru INV. LICEAL)
 • 15-16 mai 2023-inscrierea candidatilor pentru probele de verificare de lb moderna/materna si transmiterea/completarea anexelor fiselor de inscriere
 • documente pentru recunoasterea echivalarii rez,obt, la ex.internationale-cerfificare competente lingvistice in limba straina pentru admitere in clasa IX bilingv/lb moderna, se pot depune la unitatea de provenienta pana la 22 mai 2023
 • 17-19 mai 2023-desfasurare/ echivalare probe de verificare a cun lb moderna/materna
 • 22 mai 2023-comunicarea rezultatelor probelor de verificare a cun lb moderna/materna
 • 26 mai 2023-comunicarea rezultatelor finale dupa contestatii- si-transmiterea rezultatelor catre comisia judeteana
 • 29-30 mai 2023-ridicarea anexelor fisa inscriere de la unitatile la care au sustinut probele mentionate mai sus
 • 9 iunie 2023-depunerea anexelor fiselor a candidatilor care au participat la probe de berificare de limba/materne
 • 15 iunie 2023-transmiterea de catre comisiile judetene, catre CNA a listei candidatilor promovati la proba de lb straina/materna

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru RROMI

Pregatirea admiterii

7 aprilie 2023- sedinte de instruire prof diriginte de catre inspector judetean pentru minoritati

-sedinte diriginti cu parinti pentru admitere loc special rromi-consemnat in pv

8 mai 2023-afisare nr loc special rromi= 2 locuri/ 1 agricultura si 1 comert

9 iunie 2023- eliberare recomandare scrisa de apartenenta la etnia rroma

-depunerea si inregistrarea parintelui /repr.legal a recomandarii  scrise la unitatea de invatamant de provenienta in termenul dat

Admiterea

10-11 iulie – completarea optiunilor in fisa de inscriere in inv prof de stat

12 iulie- depunerea fiselor de inscriere ale candidatilor pe locurile speciale pentru rromi la isj tm

13 iulie- repartizarea candidatilor locuri sp rromi (9 iunie)- comunicarea rezultatelor

 

Admiterea candidatilor pe locurile distincte copii cu CES

Pregatirea admiterii

8 mai 2023-afisare nr loc CES- nu e cazul

2 iunie 2023- sedinte diriginti cu parinti pentru admitere loc CES-consemnat in pv- nu e cazul

9 iunie -obtinerea certificatului de orientare scolara de la CJRAE cf art 3 lit m. metodologiei pentru CES

-depunerea/ inregistrarea certificatului la unitatea scolara

Admiterea

10-11 iulie – completarea optiunilor in fisa de inscriere in inv prof de stat

12 iulie- depunerea fiselor de inscriere ale candidatilor pe locurile CES la isj tm

13 iulie- repartizarea candidatilor cu CES- comunicarea rezultatelor

PROCEDURA – ADMITERE IN INV PROFESIONAL – LT PARASCHIVOIU LOVRIN 

 

Vezi detalii si in sectiunea: ELEVI,  ADMITERE INV PROF DE STAT