Clasa Pregătitoare 2023-2024- ÎNSCRIERE ÎN ÎNV. PRIMAR

CP- ET 1- ELEVI ADMISI

INFORMAȚII_Clasa Pregătitoare 2023-2024

ÎNSCRIERE ÎN ÎNV.PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE – 2023-2024

Bine ați venit!

             Nou!!!

https://www.edu.ro/modificare_calendar_inscriere_invatamant_primar_2023_2024

           Informare!

-este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august în anul curent;

este facultativă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie, anul curent.

Noutăți!

Informare (11): Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 – 2024

Astăzi, 6 iunie 2023, a fost trimisă către inspectoratele școlare județene/al municipiului București nota Ministerului Educației nr. 1382/DGIP/2023 privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.

Pentru următoarea perioadă, referitor la înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024, vă comunicăm următoarele:

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023.

Până la această dată vor avea loc:

– procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;

– afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere.

Pentru a doua etapă de înscriere:

• în perioada 13-16 iunie vor avea loc:

– depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la această etapă;

– validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

• În perioada 19 iunie – 10 iulie vor avea loc:

– procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;

– afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023, vor fi soluționate, de către inspectoratele școlare, cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Biroul de Presă

_––––––––––

Link-uri utile:

202303140904-ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2023_etapa I.pdf (edu.ro)

Informare privind amânarea școlarizării în anul școlar 2023/2024

Metodologie_înscriere_învățămant_primar-Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022/ 2023-2024 – inclus anexe: 1, 2, 3

202303140905-CERERE-TIP_CLS_PRG_2023_ETAPA_I.pdf (edu.ro)

Anexe 1,2,3 la înscriere în clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024 // Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri | Ministerul Educației

Telverde: Linii Telverde destinate informării cu privire la începerea noului an școlar/universitar | Ministerul Educației

Având în vedere prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar aprobată prin O.M.E. nr. 3 445/17.03.2022 și în conformitate cu O.M.E. nr. 3 704/ 17.02.2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024,

                      PLAN ȘCOLARIZARE= 2 clase pregătitoare cu 25 locuri/ clasa (total 50 locuri).

                     Activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității:

    • Organizare vizită : ,,Ziua porților deschise,,:  24- 28 04 2023   
    • “Școală după școală” http://liceulromulusparaschivoiu.ro/clasele-pregatitoare-prezentarea-spatiului,  fotosecțiune:  despre noi, prezentarea spațiului.
    • Criterii  specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ- nu e cazul
    • HCA LOVRIN REPARTIZARE LISTE FINALE ELEVI CP 2023-2024/  PO intern, cf.P.O. 10.16 ISJ Tm privind “Repartizarea elevilor în unitatea de învățământ/cls.pregătitoare, după procesul de finalizare înscriere”

                   

                   Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, astfel:

       – eliberarea recomandărilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024  copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv, de către unitățile de învățământ preșcolar (gradinita);

       – În perioada  5 aprilie – 26 aprilie, se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 ( care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) de către CJRAE;

      – de asemenea, se vor soluționa de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar, constituită la nivelul ISJ Timiș, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Profesorii care vor preda la clasele pregătitoare 2023-2024- vor fi repartizati la 01 septembrie 2023.

Consilierea părinților/tutorilor se va face de către prof. înv prescolar Stefan Cristina(0720283110) si Patru Monica(0761326154), prof inv primar Gancea Bianca(0721037096), prof consilier psihopedagog școlar Peptan Lavinia(0729444291).

Informațiile au fost realizate, încărcate spre informarea parinților, după (prelucrare) Metodologie, Calendar și Ordin, de către: secretar/ informatician Neda Angelica.

Informarea a fost vizualizată de către Comisia de la nivelul liceului și vizata de Directorul unitatii: prof. Hodorog Claudia Cristina

Alte relații cat și programare telefonică pentru înscriere în înv.primar- CP: la serviciul secretariat al liceului RP Lovrin- la secretar Neda Angelica, la nr. 0256381008

              *PRIMA  ETAPĂ de inscriere: 3 mai – 18 mai 2023

*Primirea cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,

  • serviciul secretariat- secretar Neda Angelica, cu program de lucru: de Luni – vineri, intre orele 8-16, conform unei programari telefonice, dupa caz

*Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (anexa 1), de la gradinita- prof. inv.prescolari (educatoarele de grupa mare), D-le: Stefan Cristina si Patru Monica

*Declarației pe proprie răspundere (anexa 3, la  Metodologia , aprob. prin OME nr. 3.445/2022)/pct.1- completata de parinti/tutori legali

            * DOSAR PLIC cu documente necesare, în copie XEROX- simplă:

Certificat nastere copil,

CI parinti– solicitanti,

recomandare (anexa 1) de la gradinita/ educatoare

declaratie cu acord de prelucrare date personale (anexa 3)completata de parinti/tutori legali;

-alte documente/ daca e cazul: -documente de tutela, incredintare minor,

-recomandare emisa de CJRAE (anexa 2) – pentru copii care nu au frecventat gradinita sau au venit din strainatate,

-alte documente necesare, dupa caz

–  Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică ;(* Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se dorește înscrierea, cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.)

– 23 mai – 29 mai 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

– admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

– marcarea , în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;

 –31 mai 2023 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

              *A  DOUA ETAPĂ de inscriere:

–  5  iunie 2023 – afișare la unitățile de învățământ și La inspectoratul  școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;

–  6 iunie  – 12 iunie 2023 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;

–  13 iunie—14 iunie 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;

– 15 iunie 2023 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.