Înscriere în Învățămant Primar- clasa pregătitoare

Bine ati venit în sectiunea- Înscriere în CLASA PREGĂTITOARE!

Noutati! Actualizari!

1, Raport- locuri libere CP 2024-2025- dupa înscriere etapa 1- faza 1

2, Copii înscrisi în CP etapa 1- faza 1

Atentie! Clasele înca nu sunt împartite! În aceste etape se desfășoară doar procesul de înscriere, apoi împărtirea pe clase!

Reamintire!

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
– 30 mai 2024 – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și a inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;
– 31 mai – 10 iunie 2024 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– 11 iunie – 20 iunie 2024 – validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
– 21 iunie—27 iunie 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
– 28 iunie 2024 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
– cf drepturilor și obligațiilor consacrate în art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, =ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

CERERE-TIP_Clasa Pregătitoare 2024-2025

http://liceulromulusparaschivoiu.ro/wp-content/uploads/2024/03/PLAN-SCOLARIZARE-CP-2024-2025.pdf

OPTIUNE_LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS PARASCHIVOIU LOVRIN

CRITERII de inscriere in inv primar- CP- avizate de ISJ TM

INFO – INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2024

ANEXE Metodologie inscriere inv primar OME nr 4019 din 15 martie 2024

INFO – INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2024

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie insc.inv. primar 2024-2025 5480_

Criterii specifice insc primar- revenire

 

În atenția

PARINTILOR CARE ISI INSCRIU COPII IN INV PRIMAR- CLASA PREGATITOARE

Având în vedere prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar aprobată prin O.M.E. nr. 4019/15.03.2024, publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247/22.III.2024, vă rugăm să respectați etapele și termenele prevăzute în Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025, astfel:

– 25 martie 2024 – INFORMAREA PRIN AFISARE la Gradinita cu program prelungit, site- ul scolii:

 • planul de școlarizare propus   – 44 locuri,
 • numărul de clase pregătitoare-   2 clase .

–  activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:
• posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul corpului de cladire – anterior SDS- str Nisip, aflata în structura școlii
• posibilitatea organizării “Școală după școală”;
• ziua portilor deschise-data 05  aprilie 2024- orele 10-14, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare;

– 26 martie 2024 – modelul de cerere tip s.a.( anexa 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024) pentru eliberarea recomandărilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv, de către unitățile de învățământ preșcolar;

-27 03 2024-criterii specifice de departajare in unitățatea de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali ( sindicate, consiliul reprez. al părinților) anexate mai sus.
– afișare mai sus,  Ordinul 4019, din 15 03 2024 calendarul desfasurarii inscrierii si anexele necesare la dosarul de inscriere 

Dosarul de inscriere la scoala va cuprinde:

 • cerere tip completata ( anexata)
 • copie cerificat copil (cf cu originalul)
 • copie CI parinti (cf cu originalul)
 • anexele (dupa caz)
 • declaratia de acord prelucrare date
 • acordul ambilor parinti la inscriere ( semnaturile ambilor parinti/ tutori)
 • adeverinta de la medicul de familie ,, apt pentru inscriere in inv primar,,
 • avizul evaluarii psihosomatice (daca e cazul)

Procedura- reglementează modalitatea de constituire a formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar, prin distribuirea aleatorie a antepreşcolarilor/ preşcolarilor/elevilor, cu respectarea principiului nediscriminării, al asigurării echităţii şi egalităţii de şanse, al transparenţei, al incluziunii, al centrării educaţiei pe beneficiarii primari ai acesteia, al accesibilităţii şi disponibilităţii, al interesului superior al copilului/elevului, fiind publicată în data de 12 martie 2024, în MONITORUL OFICIAL NR. 204.

*În perioada 28 martie – 10 aprilie se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 ( care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) de către CJRAE; de asemenea, se vor soluționa de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar, constituită la nivelul ISJ Timiș, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
– 11 aprilie – 14 mai 2024 – primirea cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere la clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere (anexa 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024) și a documentelor necesare în copie simplă;

– validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică * ; (* Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se dorește înscrierea, cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.)

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
– 14 mai – 17 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
– 20 mai – 27 mai 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal
– proc. cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
– admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
– marcarea , în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;
– 29 mai 2024 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

▪ A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
– 30 mai 2024 – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și a inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;
– 31 mai – 10 iunie 2024 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– 11 iunie – 20 iunie 2024 – validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
– 21 iunie—27 iunie 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
– 28 iunie 2024 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
– cf drepturilor și obligațiilor consacrate în art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, =ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

Vă rugăm să respectați la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025 categoria de vârstă cărora le este adresată Metodologia în cauză:
– este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august în anul curent;
– este facultativă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie, anul curent.

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

 

CLASA PREGATITOARE 2023-2024

ELEVI REPARTIZATI IN CP- INV PRIMAR 2023-2024

http://liceulromulusparaschivoiu.ro/wp-content/uploads/2023/09/CP-2023-2024-1.pdf

……….

Elevi admisi in Etapa 1 si 2- clasa pregatitoare, din inv primar 2023-2024     

OFERTA si Locurile OCUPATE- CP 2023-2024

CP – Et 2- Elevi admisi

CP- ET 1- ELEVI ADMISI

  Informare!

-este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august în anul curent;

este facultativă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie, anul curent.

Link-uri utile:

202303140904-ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2023_etapa I.pdf (edu.ro)

Informare privind amânarea școlarizării în anul școlar 2023/2024

Metodologie_înscriere_învățămant_primar-Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022/ 2023-2024 – inclus anexe: 1, 2, 3

202303140905-CERERE-TIP_CLS_PRG_2023_ETAPA_I.pdf (edu.ro)

Anexe 1,2,3 la înscriere în clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024 // Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri | Ministerul Educației

Telverde: Linii Telverde destinate informării cu privire la începerea noului an școlar/universitar | Ministerul Educației

Având în vedere prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar aprobată prin O.M.E. nr. 3 445/17.03.2022 și în conformitate cu O.M.E. nr. 3 704/ 17.02.2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024,

                      PLAN ȘCOLARIZARE= 2 clase pregătitoare cu 25 locuri/ clasa (total 50 locuri).

                     Activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității:

  • Organizare vizită : ,,Ziua porților deschise,,:  24- 28 04 2023   
  • “Școală după școală” http://liceulromulusparaschivoiu.ro/clasele-pregatitoare-prezentarea-spatiului,  fotosecțiune:  despre noi, prezentarea spațiului.
  • Criterii specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ- nu e cazul.
  •  HCA LOVRIN_REPARTIZARE LISTE FINALE_ELEVI CP 2023-2024. Procedura interna, cf.P.O. 10.16 ISJ Tm privind “Repartizarea elevilor în unitatea de învățământ/cls.pregătitoare, după proces finalizare înscriere”, pana la 4.IV.

                   Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, astfel:

       – eliberarea recomandărilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024  copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv, de către unitățile de învățământ preșcolar (gradinita);

       – În perioada  5 aprilie – 26 aprilie, se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 ( care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) de către CJRAE;

      – de asemenea, se vor soluționa de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar, constituită la nivelul ISJ Timiș, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

*Profesorii care vor preda la clasele pregătitoare 2023-2024- vor fi repartizati la data de 01 septembrie 2023.

Consilierea părinților/tutorilor se va face de către prof. înv prescolar Stefan Cristina(0720283110) si Patru Monica(0761326154), prof inv primar Gancea Bianca(0721037096), prof consilier psihopedagog școlar Peptan Lavinia(0729444291).

Informațiile au fost realizate, încărcate spre informarea parinților, după (prelucrare) Metodologie, Calendar și Ordin, de către: secretar/ informatician Neda Angelica.

Informarea a fost vizualizată de către Comisia de la nivelul liceului și vizata de Directorul unitatii: prof. Hodorog Claudia Cristina

Alte relații cat și programare telefonică pentru înscriere în înv.primar- CP: la serviciul secretariat al liceului RP Lovrin- la secretar Neda Angelica, la nr. 0256381008

              *PRIMA  ETAPĂ de inscriere: 3 mai – 18 mai 2023

*Primirea cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,

 • serviciul secretariat- secretar Neda Angelica, cu program de lucru: de Luni – vineri, intre orele 8-16, conform unei programari telefonice, dupa caz

*Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (anexa 1), de la gradinita- prof. inv.prescolari (educatoarele de grupa mare), D-le: Stefan Cristina si Patru Monica

*Declarației pe proprie răspundere (anexa 3, la  Metodologia , aprob. prin OME nr. 3.445/2022)/pct.1- completata de parinti/tutori legali

            * DOSAR PLIC cu documente necesare, în copie XEROX- simplă:

Certificat nastere copil,

CI parinti– solicitanti,

recomandare (anexa 1) de la gradinita/ educatoare

declaratie cu acord de prelucrare date personale (anexa 3)completata de parinti/tutori legali;

-alte documente/ daca e cazul: -documente de tutela, incredintare minor,

-recomandare emisa de CJRAE (anexa 2) – pentru copii care nu au frecventat gradinita sau au venit din strainatate,

-alte documente necesare, dupa caz

–  Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică ;(* Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se dorește înscrierea, cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.)

– 23 mai – 29 mai 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

– admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

– marcarea , în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;

 –31 mai 2023 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

              *A  DOUA ETAPĂ de inscriere:

–  5  iunie 2023 – afișare la unitățile de învățământ și La inspectoratul  școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;

–  6 iunie  – 12 iunie 2023 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;

–  13 iunie—14 iunie 2023 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;

– 15 iunie 2023 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

ALTE NOTE!

 1.  art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, recomandăm unităților de învățământ ca ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

***********************************************************************************************************************************

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR, AN SCOLAR 2022-2023

Informare!

5.RAPORT NOMINAL- COPII INSCRISI IN CP.

Raport copii inscrisi la CP 2022-2023= 32 copii (31 inscrisi din Lovrin + 1 alte circumscriptii),

locuri libere ramase= 4-1= 3 locuri libere

4.Etapa 2- înscriere în CP, din 31 mai- pană în 07 iunie 2022

3.Raport inscriere – etapa 1- cp -2022/2023 RAPORT inscriere- ETAPA 1- CP 2022-2023

2.Etapa 1- înscriere în CP, pană în 10 mai 2022

1.Cerere tip – înscriere în învățământ primar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informare parinti -inscriere in clasa pregatitoare 2022-2023

Anexe la metodologia inscrierii in cls pregatitoare 2022-2023

Info CJRAE- Evaluare psihosomatica pentru inscriere in inv primar- CP

ORDIN-NR_-3445-DIN-_17-MARTIE-2022-INSCRIEREA-IN-INVATAMANTUL-PRIMAR-2022-2023.pdf (liceulromulusparaschivoiu.ro)

INFO! Conform prevederilor GDPR, azi 24 05 2021, ora 14.45 s- au extras din site informațiile postate anterior, privind lista copiilor admiși în înv. primar  cat și rapoartele aferente situației înscrierilor din etapa1- clasa pregatitoare 2021-2022.

********************************************************************************************

ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚAMANT PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE- 2021-2022

III. INFORMARE PARINTI INSCRIERE IN INV PRIMAR- CP

II. INFORMARE PĂRINȚI, despre DOSARUL de ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Documente cuprinse în dosarul de înscriere în clasa pregatitoare !

a, Cerere de evaluare a copilului pentru înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: –  anexa 2

b, Cerere de înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: – anexa 1

c, Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea la cls pregătitoare 2021-2022: – anexa 3

   Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._ (editabil)

d. copie a actului/lor  de identitate parinte/i/tutori; copie a certificatului de naștere al copilului

(certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale)

f. alte documente în funcție de starea civilă a părinților sau criteriile înscrierii .

I. INFORMARE PĂRINȚI, despre ORDIN, METODOLOGIE, CALENDAR ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._ (editabil)

 Calendar_CP 2021-2022

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

 O.  3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._

***************************************************************************************

ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚAMANT PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE- 2020-2021

Informare – inscriere clasa pregatitoare

ORDIN nr. 4.244 modificare met clasa- preg

MODIFICARE ADUSĂ Metodologiei de înscriere în înv. primar

Anunț pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2020

Cere tip înscriere clasa pregatitoare 2020

Programare evaluare pshihosomatică Centrul Lovrin 2020

 

Procedură operațională pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscriere.

Ordinul-Ministerului-Educatiei-care-aproba-calendarul-si-metodologia-finale-de-inscriere-in-clasa-pregătitoare-2020