ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚAMANT PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE- 2021-2022

 

IV. 8. CEREREA TIP de INSCRIERE in CLASA PREGATITOARE

CERERE-TIP_CLSPRG_2021_ETAPA_I  – needitabila

7. INFORMATII pentru INSCRIERE si INTOCMIRE DOSAR INSCRIERE

INFORMARE Inscriere Clasa Pregatitoare ETAPA 1 2021-2022

*

III. 6. INFORMARE PARINTI INSCRIERE IN INV PRIMAR- CP

*

II.  INFORMARE  PARINTI despre DOSARUL de ÎNSCRIERE în CLASA PREGATITOARE

5. Documente cuprinse în dosarul de înscriere în clasa pregatitoare !

a, Cerere de evaluare a copilului pentru înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: –  anexa 2

b, Cerere de înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: – anexa 1

c, Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea la cls pregătitoare 2021-2022: – anexa 3

    Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._ (editabil)

d, copie a actului/lor  de identitate -parinte/i/tutori;

copie a certificatului de naștere – al copilului

(copia si originalul  a CI, certificat , pentru „conformitate cu originalul”, de către secretariat unitate școlară)

e,  alte documente în funcție de starea civilă a părinților sau criteriile înscrierii .

*

I.   INFORMARE PARINTI despre: ORDIN, METODOLOGIE SI CALENDAR 

4 . Calendar_CP 2021-2022

3.  Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._

2 . METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

1 . O 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._