ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMANT PREȘCOLAR 2024-2025

LOCURI LIBERE- PENTRU INSCRIEREA IN INV PRESCOLAR (GRADINITA) 2024-2025   http://liceulromulusparaschivoiu.ro/wp-admin/post.php?post=2974&action=edit 2024-2025- ÎNSCRIEREA ÎN GRADINITA  Planul de Scolarizare, 1 grupa respectiv numărul de grupe alocate pentru fiecare nivel în parte ( PLAN SCOLARIZARE GRADINITA – INV PRESCOLAR 2024-2025  Mai mult