Prezentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CABINET SCOLAR  DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ELEVI,CADRE           

                                                                DIDACTICE SI PARINTI

 

                „Întregul scop al educației este de a transforma oglinzile în ferestre’’.

                                                                        Sydney J. Harris

                                          Profesor consilier şcolar: PEPTAN LAVINIA

 

    Asistența psihopedagogică sau consilierea educațională vine să completeze activitățile desfășurate în cadrul orelor de dirigenție și presupune colaborarea consilierului școlar cu profesorul diriginte

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Problematica activitatilor de consiliere este variata:

  • Cunoaştere şi autocunoaştere;
  • Adaptarea elevilor la mediul şcolar;
  • Adaptarea şcolii la nevoile elevilor;
  • Optimizarea relaţiei şcoală-elevi-părinţi;
  • Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
  • Servicii de consiliere pentru părinţi;
  • Evaluarea psihopedagogică a elevilor;
  • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale