Înscriere clasa pregătitoare

Informare!

Conform prevederilor GDPR, azi 24 05 2021, ora 14.45 s- au extras din site informațiile postate anterior, privind lista copiilor admiși în înv. primar  cat și rapoartele aferente situației înscrierilor din etapa1- clasa pregatitoare 2021-2022.

*

ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚAMANT PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE- 2021-2022

III. INFORMARE PARINTI INSCRIERE IN INV PRIMAR- CP

II. INFORMARE PĂRINȚI, despre DOSARUL de ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Documente cuprinse în dosarul de înscriere în clasa pregatitoare !

a, Cerere de evaluare a copilului pentru înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: –  anexa 2

b, Cerere de înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022: – anexa 1

c, Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea la cls pregătitoare 2021-2022: – anexa 3

   Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._ (editabil)

d. copie a actului/lor  de identitate parinte/i/tutori; copie a certificatului de naștere al copilului

(certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale)

f. alte documente în funcție de starea civilă a părinților sau criteriile înscrierii .

I. INFORMARE PĂRINȚI, despre ORDIN, METODOLOGIE, CALENDAR ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._ (editabil)

 Calendar_CP 2021-2022

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

 O.  3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._

*

ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚAMANT PRIMAR- CLASA PREGĂTITOARE- 2020-2021

Informare – inscriere clasa pregatitoare

ORDIN nr. 4.244 modificare met clasa- preg

MODIFICARE ADUSĂ Metodologiei de înscriere în înv. primar

Anunț pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2020

Cere tip înscriere clasa pregatitoare 2020

Programare evaluare pshihosomatică Centrul Lovrin 2020

 

Procedură operațională pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscriere.

Ordinul-Ministerului-Educatiei-care-aproba-calendarul-si-metodologia-finale-de-inscriere-in-clasa-pregătitoare-2020