ÎNSCRIERE în ÎNVĂȚĂMANT Nivel LICEAL- ZI si SERAL- AN ȘCOLAR 2024-2025. Clasele IX si XI

Informare pentru acei care doresc să continue studiile în, învățămantul SERAL

I. NIVEL INFERIOR de LICEU- din clasa a IX a 

Cererile şi dosarele de înscriere pentru clasa a IX-a – ÎNVĂȚĂMANTUL SERAL, se depun la COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA, în perioada 25 –26 și 29-30 IULIE 2024, între orele 9.00 – 13.00.

Clasa a IX a seral 2024-2025- documente necesare la dosar

CERERE  tip de inscriere cl a IX a seral 2024

*****************************

II. NIVEL SUPERIOR de LICEU- din clasa a XI a

1. Inscriere în cls  11 – liceu/ zi-  2024_2025

Elevilor absolvenți de învățămant profesional de stat!

Vor depune cereri de solicitare intrare in admitere in calasa 11-zi/ nivel superior de liceu, în perioada 15-30 IULIE 2024, între orele 11.00-15,00, zile lucratoare si vor fi preluate de către comisia de la nivelul Lic Tenh. R. P. LOVRIN

CERERE  INSCRIERE ADMITERE CLASA -XI- LICEU- ZI/ SERAL

Cererile vor cuprinde următoarele date:

_ mediile de absolvire a anilor promovati (cls 9.10.11)

_mediile disciplinei de studiu- Matematica ( cls.9.10.11)

_ mediile la purtare, a anilor de studiu absolviti ( cls 9.10.11)

_ nr telefon solicitant

Nota!

După analiza, verificarea veridicității datelor scrise în cereri de către comisie, se vor anunța cererile aprobate conform criteriile stabilite în decizia directorului si în limita locurilor disponibile (media anilor de studiu promovati, media la matematica pe anii de studiu promovati, media la purtare a anilor de studiu promovati).

Pentru confirmarea locurilor _ cu dosarul de înscriere (complet), termenele vor fi comunicate ulterior.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
➢ cerere tip-de înscriere;
➢ carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple);
➢ matricolă pentru clasele IX-X-LICEU/ ZI sau IX-X-XI- PROFESIONALA

➢Diploma de absolvire, competente a claselor mentionate

➢ fişa medicală/adeverinta de la medicul de familie

CERERE TIP

***************

2. Pentru clasa a XI-a – ÎNVĂȚĂMANTUL SERAL

Cererile cu dosarele de înscriere (complete) 

-se depun la LICEUL TEHNOLOGIC ,,ROMULUS PARASCHIVOIU,, LOVRIN,

-în perioada 15-30 IULIE 2024,

-între orele 11.00-15,00, zile lucratoare

-vor fi preluate de către comisia de la nivelul Lic Tenh. R P LOVRIN.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
➢ cerere tip-de înscriere;
➢ carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple);
➢ matricolă pentru clasele IX-X-LICEU/ ZI sau IX-X-XI- PROFESIONALA

➢Diploma de absolvire, competente a claselor mentionate

➢ fişa medicală/adeverinta de la medicul de familie

CERERE tip de insciere- pentru clasa 11 seral